Adresgegevens

Bezoekadres/Visiting address:  

Huygensgebouw, kamer HG00.150/Huygens building, room HG00.150
Heyendaalseweg 135
6525 AJ Nijmegen
Nederland/The Netherlands

Postadres (brieven)/Post address (Letters):   BeeVee, Biologen Vereniging Nijmegen/Biology Study Association
Postbus 9010
6500 GL Nijmegen
Nederland/The Netherlands
Postadres (pakketten met bijv. poster's, flyers, MOTjEs)/Post address (packages):  Naam + Afdeling + kamernummer/Name + Department + Room number
(bv. BeeVee’s MOTjE et Al. Kamer HG00.150)
Logistiek Centrum/Logistics Centre
Toernooiveld 8
6525 ED Nijmegen
Nederland/The Netherlands
Telefoon/Telephone:   +3124 - 3652079 (intern 52079)
Openingstijden/Visiting hours: 12:45 - 13:15 uur/h

 

[English follows Dutch]

Kamerdiensten: Bijna elke werkdag (vakantie- en feestdagen niet) is er tijdens de hierboven genoemde openingstijden een bestuurslid in de bestuurskamer (kamer HG00.150 van de FNWI) aanwezig.

_________________________________________________________________________

= English =

Service hour: Almost every work day (except holidays) you can a member of the board in the board room during the visiting hours.