Email

[English follows Dutch]

Hieronder staan de emailadressen van de verschillende bestuursleden, commissies en andere instanties die met BeeVee te maken hebben.

_________________________________________________________________________

= English =

Below you can find the e-mail addresses of the board members, committees and other authorities. 

Emailadressen van het bestuur/E-mail addresses of the board

Algemeen/General:   beevee@science.ru.nl
Voorzitter/Chair:   beevee_voorzitter@science.ru.nl
Secretaris/Secretary:   beevee_secretaris@science.ru.nl
Penningmeester/Treasurer:   beevee_penningmeester@science.ru.nl
FOS (onderwijs en studiematerialen)/FOS (education and study materials):   beevee_fos@science.ru.nl
FEB (externe betrekkingen / sponsoring)/ FEB (external affairs / sponsorship):   beevee_feb@science.ru.nl
FIB (interne betrekkingen)/ FIB (internal afairs):   beevee_fib@science.ru.nl

 

Emailadressen van de commissies/E-mail addresses of committees

ABO:   beevee_abo@science.ru.nl
Ac:   beevee_ac@science.ru.nl
ATP:   beevee_atp@science.ru.nl
BOS:   beevee_bos@science.ru.nl
DIAFRAGMA:   beevee_diafragma@science.ru.nl
EC:   beevee_ec@science.ru.nl
Fc:   beevee_fc@science.ru.nl
IC:   bio_intro@science.ru.nl
Kultuur: beevee_kultuur@science.ru.nl
MOTjE et Al.:   beevee_motje@science.ru.nl
PRAC:   beevee_prac@science.ru.nl
SPIn:   beevee_spin@science.ru.nl
Symci:   beevee_symci@science.ru.nl
VACUOLES:   beevee_vacuoles@science.ru.nl

 

Andere emailadressen/Other e-mail adresses

Raad van Advies/Advisory Board :   beevee_rva@science.ru.nl
KCC/Box Control Committee:   beevee_kcc@science.ru.nl
Olympus:   olympus@science.ru.nl

 

Medezeggenschap/Student participation

OLC (Opleidingscommissie)/PC (Program Committee): olc.biologie@student.ru.nl
FSR (Facultaire studentraad)/FSc (Faculty Student Council):  fsr@science.ru.nl