News

NCBS - National Congress Biology Students 2017

19 June 2017

[English follows Dutch]
Beste mede-biologiestudent,
Het Landelijk Overleg Biologiestudenten (LOBS) is een organisatie voor en door biologiestudenten in Nederland en fungeert als overkoepelende studievereniging voor de verschillende Nederlandse universiteiten. Wij bieden informatie over alle biologie opleidingen in Nederland en organiseren landelijk toegankelijke evenementen waarbij de biologie centraal staat (denk hierbij aan de jaarlijkse masterdag waar je misschien al eens bent geweest!).

Al twee keer eerder organiseerde het LOBS het Landelijk Congres Biologie Studenten (LCBS) en dit bleek een groot succes. Dit jaar hebben we het evenement, met het oog op internationalisering, omgedoopt tot het National Congress Biology Students (NCBS), dat zal plaatsvinden op vrijdag 8 december 2017. De locatie van het congres is wederom de congreszaal en foyer van Safari Center Burgers’ Zoo te Arnhem.

Wat houdt het NCBS precies in:
Het hoofdonderdeel van dit congres zal de landelijke, uitsluitend op biologie gerichte, scriptieprijs zijn: 'De Darwin'. Tot twee jaar geleden bestond er nog geen scriptieprijs die specifiek is voor de biologie en al zeker niet landelijk. Hier hebben wij met het NCBS verandering in gebracht! We bieden een podium voor enthousiaste en getalenteerde biologiestudenten (zowel bachelor als master) uit heel Nederland om hun eigen onderzoek te presenteren aan een groot publiek. Dit congres zal bijdragen aan de integratie van de verschillende universiteiten, vakgebieden en studenten binnen de biologie, en een boost geven aan je (wetenschappelijke) carrière! 

Deelname:
Heb jij je bachelor of masterscriptie in 2016 of 2017 geschreven en wil jij je scriptie presenteren op het NCBS? Schrijf je dan  in door je scriptie te uploaden op onze website: www.lobs.eu/lcbs

Vanuit alle ingezonden scripties wordt een selectie gemaakt van de beste drie bachelor- en masterstudenten. Zit je hierbij, dan verdien je hiermee de eer om je scriptie enthousiast en helder (max. 20 min) te presenteren in de congreszaal voor een groot publiek bestaande uit medestudenten, onderzoekers, docenten en andere biologiefanaten. Een gerenommeerde vakjury beoordeelt de presentatie en de scripties en aan het einde van de avond zal deze jury de winnaar van 'De Darwin' bepalen. De jury zal bestaan uit bekende biologen uit het bedrijfsleven en de academische wereld. Wie weet waar het allemaal toe leidt!

Naast 'De Darwin' krijgt de student met de beste scriptie  ook een publicatie in Bionieuws! Na het congres zal er namelijk een pagina beschikbaar worden gesteld om je scriptie uit te lichten, je toekomstvisie te schetsen of een interview te geven (nader in te vullen). Je stuk in het Bionieuws wordt daarna gelezen door 5300 biologen die aangesloten zijn bij dé vakvereniging van biologen: het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI).

Mocht je net niet door de selectie zijn gekomen voor de presentaties op het podium, dan kan je worden geselecteerd om je scriptie/thesis in de foyer te tonen door middel van een posterpresentatie. Het publiek kan stemmen op de beste posterpresentatie en hier is natuurlijk ook een prijs aan verbonden.

Heb je dus een goede scriptie geschreven in de afgelopen 2 jaar en ben je klaar voor een groter publiek? Upload je scriptie dan op www.lobs.eu/lcbs

Het NCBS wordt georganiseerd door het Landelijk Overleg Biologie Studenten (LOBS) in samenwerking met de Nederlandse Universiteiten en het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI). Heb je vragen omtrent het congres, neem dan gerust contact met ons op via lcbs.lobs@gmail.com: wij voorzien je graag van meer informatie.

English:

Dear fellow Biology student,
LOBS (Landelijk Overleg Biologie Studenten) is an organisation for and by biology students in the Netherlands. We offer information on all the biology study programmes in the Netherlands and organise national events with biology as the central topic. An example is the annual Master of biology day in Utrecht.

Two years ago we started the organisation of the National Congress Biology Students - NCBS (earlier Landelijk Congres Biologie Studenten - LCBS) and this was a great success.Therefore LOBS will present the third edition of the NCBS on December 8th of 2017!  Again, the event will take place in the congress room and foyer of Safari Center Burgers’ Zoo at Arnhem.

What is the NCBS about:
The main event of the congress will be the presentation of the national, exclusively for biology students, thesis prize: ‘The Darwin’. With this congress we offer enthusiastic and talented students (both bachelor and master) the opportunity to present their own research to a larger audience, which will contribute to the integration of different universities, research fields and biology students. Moreover, it will also boost your own scientific career!

Participating in the contest:
Did you write your bachelor or master thesis in 2016 or 2017 and would you like to present your thesis at the National Congress for Biology Students? Then enroll by uploading your thesis to our website: www.lobs.eu/lcbs

Out of all the submitted theses, a selection will be made of the three best bachelor and master students. If you are one of those lucky few, you receive the honours of presenting your thesis (max. 20 min) in the congress room in front of a huge audience consisting of fellow-students, researchers, teachers and other biology enthusiasts. A renowned jury will get the opportunity to question you in order to get the story clear. At the end of the night, this jury will determine the winner of ‘the Darwin’. The jury consists of renowned biologists from board of directors, business life, and the academic world. Who knows what it will bring you!

The student with the best thesis will receive 'The Darwin' and a publication in Bionieuws! In the edition after the congress, there will be a page available for describing your thesis, your plans for the future or for an interview (all is debatable). Your publication in Bionieuws will be read by the 5300 biologists who are affiliated with the Dutch Institute for Biology (NIBI)!

Students that were very close but did not make the selection for the oral presentations will be granted the opportunity to present their thesis in the foyer by means of a poster presentation. The audience will vote for the best poster and, of course, the winner will  receive a prize!

So, did you write your bachelor or master thesis in 2016 or 2017 and do you want to  challenge yourself? Then upload your thesis to: www.lobs.eu/lcbs

The LCBS is organised by Landelijk Overleg Biologie Studenten (LOBS) in collaboration with the Dutch universities and the Dutch Institute for Biologie (NIBI). If you have any questions with respect to the congress, please do not hesitate to contact us via lcbs.lobs@gmail.com: we are more than happy to provide you with more information.