News

General Meeting of Members 26-04-2018

BeeVee
09 April 2018

[Nederlands volgt Engels]

Keep in mind that the GMM will be held in Dutch

Dear member,

We would like to invite you to the interim general meeting of members (GMM) of BeeVee which will be on Thursday the 26th  of April 2018. The GMM will start at 16:30h in HG00.303, you are free to enter the room from 16:00h. There will be no pre-GMM in advance of this general meeting.

During the GMM the 33rd board of BeeVee will discuss the statements of personal information for members, honorary members, members of merit and friends of BeeVee. Also the confidentiality statement for active members of BeeVee will be presented. Furthermore there will be a vote on the general membership terms and conditions, general sales conditions, proposed changes in the house rules and the contract with Dekker van de Vegt. There will be a completely new document for the general sales conditions. We advise you to read both the current and the new general sales conditions to get a good overview of the proposed changes.

The GMM-documents will be available on the BeeVee-website from Thursday the 12th of April 2018.

We hope to see you during the interim-GMM!

Best lid,

Graag willen we je bij dezen uitnodigen voor de tussentijdse algemene ledenvergadering (alv) van BeeVee die plaats zal vinden op donderdag 26 april 2018. De alv begint om 16:30 uur in HG00.303 met een inloop vanaf 16:00 uur. Er zal geen pre-alv plaatsvinden voor deze algemene ledenvergadering.

Op de alv zal het 33e bestuur der BeeVee de verklaringen persoonsgegevens voor leden, ereleden, leden van verdienste en vrienden van BeeVee bespreken. Ook zal de geheimhoudingsverklaring voor de actieve leden van BeeVee gepresenteerd worden. Daarnaast zal er gestemd worden over de algemene voorwaarden lidmaatschap, de algemene verkoopsvoorwaarden, de voorgestelde wijzigingen van het huishoudelijk regelement en het contract met Dekker van de Vegt. Voor de algemene verkoopsvoorwaarden zal er een nieuw document opgesteld worden. Wij raden aan om zowel de huidige algemene verkoopsvoorwaarden als de nieuw voorgestelde te lezen om duidelijk te krijgen wat er precies verandert.  

De stukken voor de alv zullen vanaf donderdag 12 april 2018 te vinden zijn op de BeeVee-website .

We zien jullie graag allemaal op de tussentijdse alv!