News

Sign statement personal information before May 25th

BeeVee
09 April 2018

[Nederlands volgt Engels]

Dear member,

We would like to inform you about the fact that on May 25th 2018 a new law comes into effect. This will be the General Data Protection Regulation (AVG). Because of this new law, some changes will occur for BeeVee concerning collecting and processing personal information. 
The 31st board of BeeVee started letting members sign statements, but now it seems that the old statement doesn’t cover for all the information that BeeVee thinks is necessary to collect from her members. 
That’s why we would like to request you to sign the new statement personal information before May 25th of this year. This will be possible in different ways: you could digitally sign the appendix sent with this e-mail or you could go to the board rooms and ask someone of the board about the statement. Besides that, the board will sit outside of the classrooms where exams take place during this exam weeks, so we can reach as many people as possible. 
It is very important that the signing of the statements personal information happens before May 25th, because otherwise you cannot stay a member of BeeVee. We legally otherwise don’t have the permission to save your personal data and we have to delete this data. If you want to become a member of BeeVee again, you have to fill in everything again and have to pay again. Save yourself and BeeVee a lot of effort to sign the statement in time. 
This was a long e-mail with a lot of information, but we hope that we made everything a little bit clear. If you still have remaining questions or if there are things unclear, don’t hesitate to ask us.

We look forward to receiving the statements personal information!

 Best lid,

We je graag op de hoogte stellen van een nieuwe wetgeving die 25 mei 2018 in werking zal treden. Dit is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierdoor zullen er voor BeeVee wat wijzigingen doorgevoerd moeten worden omtrent het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. 
Door het 31e bestuur der BeeVee is er begonnen met het laten ondertekenen van privacy overeenkomsten door alle leden, maar nu blijkt dat deze verklaring niet dekkend is voor de gegevens die BeeVee noodzakelijk acht om van haar leden in bezit te hebben. 
Daarom willen we jou verzoeken om de nieuwe verklaring persoonsgegevens voor 25 mei a.s. te ondertekenen. Dit is op meerdere manieren mogelijk: door de bijgevoegde bijlage in deze mail digitaal te ondertekenen of door naar de bestuurskamer te komen en bij iemand van het bestuur de verklaring te vragen. Daarnaast zullen wij vanuit het bestuur bij alle tentamens deze tentamenweken buiten de lokalen zitten met verklaringen, zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken.
Het is enorm belangrijk dat het tekenen van de verklaring persoonsgegevens voor 25 mei gebeurt, omdat je anders geen lid van BeeVee kunt blijven. Wij hebben dan wettelijk gezien geen toestemming om je gegevens te bewaren en zullen deze moeten verwijderen. Wil je dan weer lid worden van BeeVee, zal alles opnieuw ingevuld, geregistreerd en betaald moeten worden. Bespaar jezelf en BeeVee heel veel moeite om de verklaring dus op tijd te tekenen.
Dit was een lange mail met veel informatie, maar we hopen dat we alles een beetje duidelijk hebben gemaakt. Mocht je nog vragen hebben of mochten dingen onduidelijk zijn, schroom je niet om ze aan ons te stellen.

Wij zien graag de getekende verklaringen persoonsgegevens tegemoet!