News

Policy plan Internationalisation

BeeVee
24 May 2018

[Nederlands volgt Engels]
Dear member,

We, the 33rd board of BeeVee, have set up the 'Policy Plan Internationalisation 2018-2019' to prepare ourselves on the English Bachelor Biology that will start next year and the non-Dutch speaking students that will start the study Biology in Nijmegen. This document will be presented on Thursday 7th of June between 12:30 and 13:30h. This will also be the time to ask us questions about the upcoming internationalisation. You can find this document by the GMM-documents --> Internationalisation --> 7th of June or through this link.  The docment  is in Dutch for now and will be translated after the 7th of June.

We would like to see you all on Thursday 7th of June!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Best lid,

WIj, het 33e bestuur der BeeVee, hebben het 'Beleidsplan Internationalisering 2018-2019' opgesteld om ons voor te bereiden op de Engelstalige Bachelor Biology die vanaf volgend jaar van start zal gaan en de niet-Nederlands sprekende studenten die hierdoor Biologie komen studeren in Nijmegen. Dit document zal op donderdag 7 juni 2018 tussen 12:30 en 13:30 uur gepresenteerd worden. Dit zal ook het moment zijn waarop er vragen gesteld kunnen worden over de aankomende internationalisering.Het document is te vinden bij de GMM-documents --> Internationalisation --> 7th of June of via deze link. Het document is nu alleen beschikbaar in het Nederlands en zal vertaald worden na 7 juni.

Wij zien jullie graag allemaal op donderdag 7 juni!