NBV

[English follows Dutch]

De Nederlandse Biotechnologische Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste Life Sciences. Een waardevol netwerk waar alle 1000 leden afkomstig van universiteiten en hogescholen tot aan intermediaire organisaties en het bedrijfsleven aan bijdragen. De NBV heeft als doel om de geïntegreerde toepassing van wetenschappelijke disciplines op biologische systemen te bevorderen. Denk hierbij aan industriële processen en producten, farmaceutische toepassingen, milieu en duurzaamheid, landbouw, forensisch onderzoek, energie, en voeding en gezondheidszorg.

Netwerken en kennisuitwisseling staan centraal. Omdat de leden uit zeer verschillende disciplines van de biotechnologie komen, is de NBV een uniek platform om informatie en kennis over te dragen en uit te wisselen. Om dit te stimuleren wordt in de even jaren het Nederlands Biotechnologie Congres georganiseerd, waar toponderzoekers uit de hele wereld state of the art onderzoek presenteren. In de oneven jaren lichten de verschillende werkgroepen van de NBV de ontwikkelingen en innovaties op hun vakgebied toe tijdens de Werkgroependag.
Daarnaast streeft de NBV ernaar om bij te dragen aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

_________________________________________________________________________

=English=

The Dutch Biotechnology Association (NBV) is the professional association for all professionals in the field of applied Life Sciences. A valuable network of 1000 members from universities to the business sector. The NBV aims to stimulate the integrated application of scientific disciplines on biological systems. For instance, industrial processes and products, pharmaceutical applications, environment and sustainability, forensic investigation, energy, and food and healthcare.

Networking and knowledge exchange are the main components. Due to the fact that NBV members come from many different disciplines of biotechnology, the NBV is an unique platform for information and knowledge exchange. In order to stimulate this, the NBV yearly organizes the Dutch Biotechnology Congres (NBC), where global top researchers present state of the art research and the Working Groups present current developments and innovations in their field. Apart from that, the NBV aims to contribute to a balanced information disclosure regarding the utility, importance and societal meaning of the biotechnology. There are 8 active work groups in the NBV. More information about these work groups can be found on the website nbv.kncv.nl