Bibliotheek

English follows Dutch

Library of Science
Printen (met Peage)
UniversiteitsBibliotheek 

De bibliotheek en het studielandschap vormen samen de Library of Science en is te vinden op de begane grond  aan de zuidkant van het Huygensgebouw (HG00.011). 

Openingstijden van de Library of Science
Maandag tot en met donderdag: 08:30 - 22:00 uur
Vrijdag: 08:30 - 20:00 uur
Zaterdag: 09:30 - 16:00 uur

Tijdens de tentamenperiodes is de Library of Science ook geopend op zondagen en feestdagen van 9:30 tot 16:00 uur.

Algemene informatie
De Library of Science bestaat uit drie algemene ruimtes. Bij binnenkomst bevindt zich aan de linkerkant de uitleen- en informatiebalie. Hier kun je hulp krijgen bij de zoeksystemen die op www.ru.nl/ubn beschikbaar zijn, software voor het opslaan en hergebruiken van publicatiegegevens van wetenschappelijke verslagen voor scripties en publicaties. Bij deze balie kunnen ook boeken worden geleend en teruggebracht, en kan materiaal bij andere Nederlandse Universiteitsbibliotheken of in het buitenland worden aangevraagd.
Ook bevinden zich hier acht groepswerkplekken waar samen gewerkt kan worden aan opdrachten en werkstukken. Verder bevindt er zich een studie-omgeving waar zowel achter de computer en laptop kan worden gewerkt.

Printen
Bij de ingang is er een printer en scanner aanwezig waarmee je kan scannen en printen zowel in zwart-wit als kleur. Verder  is er ook de mogelijkheid om werkstukken en notities in te binden, te nieten, bij te snijden, etc. Om te kunnen printen op de gehele campus moet je beschikken over een Péage-account en je saldo opwaarderen tot minimaal 5 euro, klik hier om naar de informatiepagina te gaan. Het saldo kan bij de informatiebalie worden opgewaardeerd, waarna het saldo meteen wordt aangepast.

Studenten kunnen overal op de campus printen, scannen en kopiëren - onafhankelijk van de faculteit waar je studeert. Dit gaat via het Péage-systeem. Als je print met Péage stuur je de printopdracht niet meer naar een bepaalde printer, maar zet je de printopdracht klaar in een wachtrij. Daarna kun je je printopdracht op iedere printer ophalen.
Om Péage te kunnen gebruiken moet je een account aanmaken en je saldo opwaarderen.

Heb je problemen met Péage? Neem dan contact op met de ICT Helpdesk
024-3622222 op werkdagen tussen 08:00 en 17:30 of mail naar icthelpdesk@ru.nl

Boeken lenen
In de leeszaal zijn boeken en tijdschriften te vinden met informatie over de vakgebieden die binnen het FNWI worden gegeven. Boeken kun je gratis lenen met je collegekaart. Tijdschriften kunnen echter alleen ter plekke worden geraadpleegd of worden gekopieerd. Een groot deel van de tijdschriften is alleen nog digitaal beschikbaar. Deze tijdschriften zijn te vinden via de zoeksystemen binnen de universiteit. Ook beschikt de Library of Science over e-books die  kunnen worden geraadpleegd via RUQuest, een van de vele zoeksystemen. Naast de grote beschikbaarheid aan informatie, is er ook de mogelijkheid om in alle rust te kunnen studeren of lezen en zijn er pc’s beschikbaar waaraan je in stilte kunt werken.

Het studielandschap
Het studielandschap  is onderdeel van de Library of Science en is te vinden aan de rechterzijde van de Library of Science. Het studielandschap is een verplichte stilteruimte binnen de Library of Science.
In het studielandschap is er de mogelijkheid om achter een vaste pc te werken, maar ook om je  eigen laptop te gebruiken. In het meubilair zijn voorzieningen aangebracht voor het voorzien van je laptop van stroom of het aansluiten op het vaste netwerk van de faculteit. In het studielandschap zijn alle verplichte boeken voor je studie te vinden en kun je hier gebruik van maken.
Ook is het mogelijk om een aparte ruimte te reserveren om in een groep samen te kunnen werken voor bijvoorbeeld het voorbereiden van een presentatie. Deze ruimtes zijn te reserveren bij de zaalwacht.

Zaal reserveren
Bij de zaalwacht kunnen onder andere koptelefoons en laptopsloten worden geleend.Voor vragen, reserveringen en het melden van storingen en gevonden voorwerpen kun je terecht bij de zaalwacht door een email te sturen naar: reserveringenstudielandschap@gmail.com. Er is iedere dag vanaf 09:30 uur een zaalwacht aanwezig. Mocht de balie in het studielandschap even niet bemand zijn, dan kun je terecht bij de balie van de Library of Science.

UniversiteitsBibliotheek
Natuurlijk kun je op het FNWI vaak terecht in de Library of Science, maar wanneer je tot in de late uurtjes door wilt werken of op zondag wilt studeren, kan dit ook in de centrale bibliotheek van de Radboud Universiteit, ook wel de UB genoemd. De UB bevindt zich op de campus, Erasmuslaan 36. Er zijn meer dan 100 computerwerkplekken in de UB en er is ook genoeg ruimte voor zelfstudie in de stilteruimtes. In de UB zit een kleine koffie corner waar broodjes, snoepgoed, fruit en drinken kan worden gekocht. Kortom, alles wat je nodig hebt om tentamens te halen. Voor meer informatie over de UB en voor de openingstijden en actuele bezetting kun je terecht op de site.

__________________________________________________________________________________

=English=

The library and the study area’s together are called the Library of Science and can be found on the south side of ground floor of the Huygens building (HG00.011).

Opening hours of the Library of Science
Monday through Thursday: 08:30 am - 10:00 pm
Friday: 08:30 am - 08:00 pm
Saturday: 09:30 am - 04:00 pm

During examination periods the Library of Science is also open on Sundays and holidays from 9:30 am until 04:00 pm.

General information
De Library of Science consists of three general areas. At the entrance you can find the lending- and information counter. Here can find help for the search engines that are available on www.ru.nl/ubn and software for storage and reuse of publication data of scientific reports for theses and publications. At this counter you can also lend and return books and also request materials from other Dutch universities’ libraries or from other countries.  

There are also eight group working areas where you can work together on assignments and projects. Furthermore there is a study area where you can at a computer and a laptop.

Printing
At the entrance you can find a printer scanner to print and and scan both in colour and in black and white. Here you can also bind, staple and cut your handins. In order to print on the campus you need a Péage-account and to have minimum balance of 5 euro, click on this link to get tot he information page. You can also top up the balance of your account at the information counter, after which you balance is topped up immediately.

Student scan on every printer on the campus, regardless of the faculty you are studying at. When you print with Péage you do not send the file to a specific printer, but the file is now stored in a queue. Hereafter you can print your file on any printer on campus.
In order to use Péage you need to create an account and then you need to top up your balance.

Are you experiencing problems with Péage? Please contact the ICT Helpdesk Neem dan contact op met de ICT Helpdesk 024-3622222 on working days between 08:00 am and 05:30 pm or send an email to icthelpdesk@ru.nl

Lending books
In the reading area you can find books and magazines with information on the scientific fields that are taught at the FNWI. You can lend books free of charge with your student card. Magazines can only be looked into or copied on the spot. The majority of magazines are only available digitally. These magazines can be found through the search engines of the university. The Library of Science also has e-books that can be looked into through RUQuest, one of the many available search engines. Besides a largy body of available information, there is also the possibility to study or read in silence.

The study area
The study area is a part of the Library of Science and can be found to the right of the Library of Science. The study area is silent area.
In the study area you can study at a computer or your own laptop. The study area provides plenty of facilities to charge your laptop and to connect it to the faculty’s network. Al books that are compulsory for your study are available in the study areas.
It is also possible to reserve a separate room to work together on projects or presentations. These rooms can be reserved at the information counter.

Reserving rooms
At the information counter you can lend headphones and laptop locks, among other things. If you have a question, want to reserve a room, report a malfunction or for lost and found you can send an email to: reserveringenstudielandschap@gmail.com. Every day, after 09:30 am, there is personnel available at the information counter.  

University Library
If you want to continue working after the opening hours of the Library of Science or on a Sunday, you can go to the central library of the university, also called UB. The UB is located on the campus, Erasmuslaan 36. There are over 100 computer working areas in the UB and there is also plenty of room for solitary studying in the silent areas. In the UB there is a small coffee corner where you can buy sandwiches candy, fruits and drinks. In short, everything you need to pass your exams. For more information about the UB and the opening hours and the current availability of space you can visit the website.