Biologie in Nederland

[English follows Dutch]

Als Biologie student in Nijmegen ben je natuurlijk veel hier en in Nijmegen is ook ontzettend veel te doen (met of zonder BeeVee). Toch zijn er ook andere plekken waar je als biologiestudent terecht kan! Bijvoorbeeld het LOBS, het NIBI of andere studieverenigingen Biologie in Nederland. 

LOBS
Het Landelijke Overleg BiologieStudenten (LOBS) is een groep studenten afkomstig van alle Nederlandse universiteiten met biologieopleidingen. Het doel van LOBS is het behartigen de belangen van alle biologiestudenten door op maandelijkse vergaderingen de problemen en ontwikkelingen aan de verschillenden universiteiten te bespreken.
Lees meer over het LOBS

NIBI
Het NIBI staat voor Nederlands Instituut voor Biologie. Het NIBI heeft voornamelijk als doel: zet Biologie in Nederland op de kaart! 
Lees meer over het NIBI.

Studieverenigingen Biologie in Nederland
Hieronder is een lijst weergegeven van verschillende studieverenigingen van biologie in Nederland:

Wageningse biologenvereniging Biologica
Utrechtse Biologen Vereniging
Congo, Universiteit van Amsterdam
Gyrinus Natans, Vrije Universiteit
Leidse Biologen Club
Groninger Levenswetenschappenvereniging Idun

_________________________________________________________________________

=English=

As biology student in Nijmegen  you spend a lot of time in Nijmegen, luckily there is much to do in Nijmegen (with or without  BeeVee).  There are many more places you can go as biology student, for example LOBS, NIBI or other study associations Biology in Netherland .

LOBS
The National Committee for Biology Students (LOBS)is a group of students  from al the Dutch university’s with biology studies. The goal if LOBS is to defend the interests of all the biology students  by means of a monthly meeting  where the problems and developments  of all the universities are discussed.
Read more information over LOBS

NIBI
NIBI stands for: Dutch institute for Biology. NIBI’s for most goal is: Bring attention to Biology in the Netherlands.
Read more information over NBI

Studie associations Bologie in the Netherlands
Here below is a list from the differtent studie associations with the study Biology in the Netherlands.

Wageningse biologenvereniging Biologica
Utrechtse Biologen Vereniging
Congo, Universiteit van Amsterdam
Gyrinus Natans, Vrije Universiteit
Leidse Biologen Club
Groninger Levenswetenschappenvereniging Idun (URL)