LOBS

[English follows Dutch]

Het Landelijke Overleg BiologieStudenten  (LOBS) is een groep studenten van alle Nederlandse universiteiten met Biologie opleidingen. Het doel van LOBS is het behartigen de belangen van alle biologiestudenten door op maandelijkse vergaderingen de problemen en ontwikkelingen aan de verschillenden universiteiten te bespreken. Ook is het LOBS bezig met het in kaart brengen van alle biologiegerelateerde studies in Nederland. Hierbij hoort ook Bachelor en vooral Mastervoorlichting. Een belangrijke activiteit van het LOBS is daarom ook de landelijke masterdag die een keer per jaar georganiseerd wordt.

Het LOBS wordt ondersteunt door het Nederlandse Instituut voor Biologie (NIBI)

In verband met de aankomende internationalisering van verschillende Bachelors in Nederland, heeft het LOBS in een brief haar mening uiteen gezet. Ben je benieuwd, lees het dan hier

_________________________________________________________________________

=English=

The National Committee for Biology Students (LOBS) is a group of students  from al the Dutch university’s with biology studies. The goal if LOBS is to defend the interests of all the biology students  by means of a monthly meeting  where the problems and developments  of all the universities are discussed. LOBS is also trying to draw the outlines of all the Biology in the Netherlands. Hereby is the bachelor and mostly the Masterday a tool to reach the goal. An important activity is the country wide Masterday wich is organized once in a year.

LOBS is supported by the Dutch institute for Biologie (NIBi)

In connection with the upcoming Internationalization in the different bachelors in the Netherlands, The LOBS has set out its opinion in a letter. If you are interested you can read the letter here