Bestuur

English follows Dutch

Op deze pagina staat informatie over de leden van het 33e bestuur der BeeVee en hun functies. Als je graag het huishoudelijke reglement, de statuten van de vereniging of de notulen van een bestuursvergadering in wil zien, is dat mogelijk. Dit kan op de website maar je kunt het ook navragen bij het bestuur. Kom in dat geval langs de bestuurskamer op werkdagen tussen 12:45 uur en 13:15 uur, op die momenten is er altijd iemand van het bestuur aanwezig. Je kan ons altijd aanspreken als je ons ergens tegen komt. Natuurlijk kun je ook een mailtje sturen naar beevee@science.ru.nl voor al je vragen of opmerkingen!

Het 33e bestuur der BeeVee

v.l.n.r.: Daniël Hornikx, Tim te Morsche,  Lisa van Solt, Floor Hurkens, Jelle Verploegen, Jordy van Huissteden en Sven Bennis

Functieverdeling

Voorzitter Floor Hurkens
Secretaris Sven Bennis
Penningmeester Jelle verploegen
Functionaris onderwijs en studiematerialen Jordy van Huissteden
Functionaris externe betrekkingen Tim te Morsche
Functionarissen interne betrekkingen Lisa van Solt & Daniël Hornikx

 

Omschrijving bestuursfuncties

Voor een omschrijving van de algemene taken van het bestuur der BeeVee en de omschrijvingen van elk van de bestuursfuncties, klik hier.

Leden van Verdienste

De leden die erkend zijn voor hun uitzonderlijke bijdrage aan de studievereniging BeeVee zijn: Robbert Thijssen, Rick Hovens en Niek Bosch.

_____________________________________________________________________________

= English =

This page contains information about the members of the 33rd board of BeeVee and their duties. If you want to view the house rules and the articles of association of BeeVee follow this link or stop by the board room (HG00.150) between 12:45 and 13:15 and ask the board. Ofcourse you can always approach a board member and you can send an e-mail to beevee@science.ru.nl with any questions or remarks.  

The 33rd board of BeeVee

From left to right: Daniël Hornikx, Tim te Morsche,  Lisa van Solt, Floor Hurkens, Jelle Verploegen, Jordy van Huissteden and Sven Bennis

Distribution of functions

Chairman Floor Hurkens
Secretary Sven Bennis
Treasurer Jelle Verploegen
Commissioner education and study materials Jordy van Huissteden
Commissioner external relations Tim te Morsche
Commissioner internal relations Lisa van Solt & Daniël Hornikx

 

Description of board functions

For a description of the general duties of the board and a description of all the board functions follow this link.

Members of merit

The members who have been acknowledged for their extraordinary contribution to the study association BeeVee are: Robbert Thijssen, Rick Hovens and Niek Bosch.

Velden met een * zijn verplicht.

Contactformulier