Commissies

English follows Dutch

Alle activiteiten die BeeVee door het jaar heen organiseert, worden georganiseerd door actieve leden die deel uitmaken van een activiteitencommissie.
BeeVee heeft op het moment maar liefst dertien vaste activiteitencommissies (VACs) en één ad-hoc commissie. Elk van deze commissies heeft eigen ideeën binnen hun interessegebied, waardoor de leden allerlei leuke en hele verschillende activiteiten kunnen bezoeken.
In principe bestaat een activiteitencommissie uit een voorzitter, penningmeester en een tiental erg enthousiaste leden. Elke commissie mag zelf besluiten hoeveel leden ze nodig denkt te hebben en wordt in het organiseren van activiteiten, en alles wat daar bij komt kijken, begeleid door twee bestuursleden van BeeVee: de functionarissen interne betrekkingen (fibs).
De verschillende commissies verzorgen verschillende activiteiten. Van borrels en feestjes tot symposia en studeermiddagen. Ook andere (sportieve) activiteiten, een studiereis, het verenigingsblad (het MOTjE) en de almanak worden door de commissies van BeeVee verzorgd. Daarnaast is er natuurlijk ook een foto- en filmcommissie en een onderwijscommissie die ernaar streeft het onderwijs op de studie biologie te verbeteren. Elke commissie heeft een eigen pagina, die te bekijken is door hieronder op hun logo te klikken. Op die pagina staat uitleg over de commissie, wie op het moment lid zijn en hoe je ze kan bereiken.

__________________________________________________________________________________

= English =

All activities which BeeVee organises troughout the year are organised by her committees and the active members belonging to those committees.
At the moment BeeVee has thirteen fixed activities (VACs) and one ad hoc committee. Each of these committees has their own field of interest and organises acitivites within this field. 
A committee has a chairman, treasurer and in most cases about ten very enthousiastic members. Each committee can determine for themselves how many members they need to organise an activity and the functionaries of internal affairs (fibs) help wherever necessary.
The committees organise a wide range of activities. From afternoon drinks and parties to symposia and study afternoons. Also other (sports) activites, a studytrip, the association magazine and the almanac are facilitated by committees of BeeVee. There is also a photo and film committee and an education committee who's goal it is improve the study of biology. Every committee has its own page, which can be viewed by clicking on the committee's logo. On this page a description of the committee and its members can befound.

 

  

Wist je dat?!
De meeste commissies een biologie-gerelateerde naam hebben? Als je hier nog niet bij stil had gestaan is dat wel eens leuk om te doen!