ABO

[English follows Dutch]

Het Actief Biologen Overleg (ABO)ABO

Als leden van het Actief Biologen Overleg (ABO) houden we de kwaliteit van het biologieonderwijs in Nijmegen nauwlettend in de gaten. We hebben veel contact met de verschillende medezeggenschapsraden op zowel universitair als landelijk niveau. Daarnaast hebben wij een klachtenlijn, waar we studenten volledig anoniem hun klachten kunnen doorgeven. We benaderen als commissie dan de docenten van het vak, hierdoor kunnen we mogelijke problemen snel en op een vrijblijvende manier aanpakken. Heb jij klachten, dan wel ideeën ter verbetering van het biologieonderwijs? Stuur ze naar onderwijsklacht_beevee@science.ru.nl.

Verder bieden we studenten verschillende hulpmiddelen aan, die ze kunnen gebruiken gedurende de studie. De alternatieve stagegids en de tentamenbundel zijn hier de meest bekende voorbeelden van. 

Als commissie organiseren we bovendien verschillende studie- en kennisgerichte activiteiten. Voor alle eerstejaars biologen is er bijvoorbeeld de ouderdag. Een zaterdag waarop jouw ouders met eigen ogen kunnen zien waar jij als student dagelijks rondhangt. 
En dan organiseren we nog elk najaar in samenwerking met PRAC voor het gehele instituut biowetenschappen de altijd gezellige, onvergetelijke kerstborrel!!

Verder beiden we studenten verschillende hulpmiddelen aan, die ze kunnen gebruiken gedurende de studie. Onze propedeuse tentamenbundel vol met oefententamens uit het eerste jaar is hier een voorbeeld van. Een ander hulpmiddel zijn de verschillende workshops die ABO sinds twee jaar aanbiedt in samenwerking met verschillende organisaties. Deze workshops omvatten een zeer uiteenlopend aanbod die studenten helpen zich naast hun studie verder te ontwikkelen. De workshops helpen studenten efficiënter te studeren, helderder te presenteren en zich beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Voorbeelden zijn de workshops: Learn to Learn, Social Media, Speedreading, time manegement en presenteren. 

Heb je een leuk idee voor een workshop? Stuur ze naar abo@science.ru.nl. Verder is het ABO ook altijd op zoek naar enthousiaste, nieuwe leden die een mening hebben over het biologieonderwijs en die zich willen inzetten om de opleiding nog beter te maken. En omdat ABO kritisch wil kijken naar alle vakken die in de bachelor biologie worden aangeboden blijft het belangrijk dat we uit alle jaarlagen commisieleden hebben. Wil jij dus je jaarlaag vertegenwoordigen in ABO? Mail dan snel naar abo@science.ru.nl

Download hier de tentamenbundel voor de 1e jaars

Mail deze commissie

________________________________________________________________________________________________

English

The Active Biology Committee(ABO)
As members of the Active Biology Consultation (ABO), we keep an eye on the quality of the biology
education in Nijmegen. We stay in contact with several representative advisory boards on both
university and nationwide level. In addition to that we have a help line, where students can
‘’anonymously’’ pass along their complaints. As the consultation, we will think about solutions and if
needed approach the teacher of the course, so that we can we can tackle potential problems quickly.
Do you have complaints or ideas to improve the biology education? Send them to
onderwijsklacht_beevee@science.ru.nl.


Furthermore we offer students several tools, which they can use during their study. The alternative
internship guide and exam bundle for first years are the most famous examples of this.


Our consultation also organizes several study and knowledge related activities. For all first-year
students biology for example, we organize a parents day. A Saturday on which your parents can see
with their own eyes where you spend your time as a biology student all day. Every year in the
autumn we also organize, in collaboration with PRAC, a lovely and unforgettable Christmas social
drink for the Biology department. ABO also organizes fun and useful workshops throughout the year.
If you have a good idea for a workshop, please e-mail them to abo@science.ru.nl.


ABO is always looking for enthusiastic new members who have an opinion about our biology
education and who are willing to commit to making the education even better. Because ABO wants
to critically look to all courses being offered in the bachelor of biology, it is important that we have
members of all the different cohorts to evaluate all courses in every year. Would you like to
represent your year and join ABO? Just send a mail to abo@science.ru.nl.


Download the exam bundle for first-year students here.


Mail this Consultation

Leden

Voorzitter
Céline Borst

Leden
Renske Achterbosch
Marina Bool
Jordy van Huissteden
Marlien Kolmus
Carlo Moons
Daan Rutten
Maartje van der Sloot
Lisa van Solt
Jos Smits
Renee Veerman

Velden met een * zijn verplicht.

Contactformulier