EC

English follows Dutch

De eerstejaarscommissie van BeeVee (EC) is een commissie die bestaat uit allemaal eerstejaars en drie ouderejaars begeleiders. Met behulp van de EC willen we de eerstejaars biologen beter betrekken bij BeeVee. Op deze manier hopen we meer animo te creëren bij de eerstejaars om naar activiteiten te komen.

De eerstejaarscommissie zal gedurende het jaar een aantal activiteiten organiseren, bijvoorbeeld het Diner Rouler en een cantus. We proberen elke maand een leuke activiteit te organiseren. De leden van EC zullen worden begeleid door drie ouderejaars. Dit jaar zijn dat Lotte Boormans,Tim te Morsche en Sophie Vijverberg. Deze begeleiders zullen er voor zorgen dat de activiteiten goed lopen en zullen de eerstejaars op allerlei praktische zaken wijzen. Er is de mogelijkheid om met andere VACs samen activiteiten te organiseren.

De selectie voor EC-leden is snel na het begin van een nieuw college jaar. Om zoveel mogelijk eerstejaars te bereiken willen we kijken of het mogelijk is om uit elk mentorgroepje één persoon in EC te krijgen. Wanneer er echter bij introgroepjes geen animo is om bij EC te gaan en bij andere groepjes meer mensen interesse tonen, kan EC aangevuld worden met eerstejaars uit andere mentorgroepjes die wel interesse hebben. Het is namelijk belangrijk dat de eerstejaars wel echt bij EC willen en zich hier ook voor willen inzetten wanneer zij gekozen worden, zodat ze al die mooie activiteiten kunnen neerzetten!

Mail deze commissie 

________________________________________________________________________________________________

English

The first year commission of BeeVee (EC) is a commission consisting of just freshman students and is guided by three seniors. EC is trying to involve the freshman biologists in the study club BeeVee. This way we hope to get them excited about and involved in BeeVee, and get them to come to the activities.

The first year commission organizes several fun activities throughout the year, like a cantus and a Diner Roulette. We try to organize great activities like those and other about once every month. The members of EC are guided by three senior. This year, these are Lotte Boormans, Tim te Morsche and Sophie Vijverberg. These supervisors make sure all the activities will go smooth and will point them to practical things. There is the possibility to organize activities together with other commissions.

The selection for EC members happens soon after the start of the college year. To reach as many freshman as possible, we try to get one person from every introduction group. When there is no interest from anyone in an introduction group to join EC however, that spot will be filled in by more people from an introduction group who do have interest in joining EC. It is important that the freshman joining EC are motivated and willing to work together to make these many great activities work!

Mail this committee

 

Leden/Members

Voorzitter/Chairman
Wouter Brink

Leden/Members
Lotte Boormans
Suzanne Dekkers
Wessel van Engelenburg
Julie Immerseel
Marijntje Jansen
Pleun Meurs
Tim te Morsche
Lotte Nijhuis
Elke van Ooijen
Sabine Stam
Noor Verhagen
Sophie Vijverberg
Beppie Vlutters
Mayra van der Vrande
Nienke van der Wal

Velden met een * zijn verplicht.

Contactformulier