Kultuur

Kultuur

English follows Dutch

Hoe is Kultuur ontstaan?
Kultuur is ontstaan als een afsplitsing van FFC (Film, Feest en Cultuur). Een groepje mensen vond dat het bij FFC vooral om feesten en populaire films ging en dat het culturele deel er maar bekaaid vanaf kwam. Zij besloten Kultuur (nu met een ‘K’) nieuw leven in te blazen d.m.v. het draaien van Kult-films en culturele uitstapjes organiseren. Later kwamen er andere activiteiten als het Open Podium en het Kultureel Uitstapje Nijmegen bij. Kultuur bestaat uit een wisselend aantal leden die samen garant staan voor een hoop lol en vele activiteiten, hieronder staan er een aantal in detail weergeven.

Films 
Zo'n acht keer per jaar wordt de Noordkantine omgetoverd tot een echte bioscoop waar allerlei soorten films vertoond worden. Voordat de film begint, kun je gezellig mee-eten voor slechts €2,00! De film zelf kost voor BeeVee-leden €0,50 en voor niet-leden €1,00. Een paar keer per jaar kun je via een poll stemmen op welke film jij wilt zien! Soms wordt er een thema-avond gehouden. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld een horroravond! Als je echt een goede suggestie hebt, dan kun je die altijd mailen naar beevee_kultuur@science.ru.nl.

Mannen/Vrouwenavond 
Eén keer per jaar wordt er in plaats van een normale film de Mannen/Vrouwenavond georganiseerd. Bij deze activiteit (in samen werking met DIAFRAGMA en een studie- of koepelvereniging) zal één van de twee kantines omgetoverd worden tot een waar vrouwenparadijs met cocktails, wijn en een mooie film. De andere kantine zal veranderd worden in een stinkend mannenhol met veel bier en een film met geweld en mooie vrouwen. Deze activiteit is nog niet zo heel erg oud, maar het wordt elk jaar weer als een groot succes ervaren!

Het Kultureel Uitstapje Nijmegen (KUN) 
Een beroemd en berucht fenomeen, wat vroeger bekend stond onder de naam "Alternatieve kroegentocht". Leer Nijmegen van een andere kant kennen! Kultuur zal je veel culturele bezienswaardigheden in Nijmegen laten zien. Het is vooral bedoeld voor de nieuwe eerstejaars, zodat zij niet alleen de cafés leren kennen, maar ook een beetje van de historie van deze mooie stad. Afgelopen jaar waren er koekjes en chocolademelk aanwezig tijdens de rondleiding! Het KUN wordt één keer per jaar georganiseerd rond november. Na de rondleiding pakken we gezellig een biertje.

Open Podium 
Elk jaar organiseert Kultuur een Open Podium, waar iedereen zijn of haar kunsten kan laten zien. Tijdens het Open Podium komen optredens zoals bandjes, cabaret, leuke acts en andere (muzikale) dingen voorbij. Alle VAC’s van BeeVee kunnen zich aanmelden om een act te doen, wat eigenlijk altijd resulteert in iets leuks. Het Open Podium wordt meestal ergens in november georganiseerd. Dus, heb jij een talent? Geef je dan op voor het Open Podium!

Liftwedstrijd 
Het doel van de liftwedstrijd is mensen kennis te laten maken met het bekende begrip liften. De bestemming van de liftwedstrijd zijn enkele steden in Nederland die je moet raden aan de hand van tips. Diegenen die het eerste deze steden is langsgegaan, wint een prachtige prijs. Het is een dag vullende activiteit dat wordt afgesloten met een gezellig barbecue. De liftwedstrijd wordt altijd op een moment gepland dat het (redelijk) warm is. Dit is meestal richting de maand juni.

Mascotte
Sinds 1 Oktober 2014 heeft Kultuur ook een mascotte. Sir Edmund de 3e! Hij is een groot fan van schilderen, liften, blokjes kaas, en logeren bij BeeVee-leden. Al vind zijn commissie die laatste activiteit wat minder leuk. Als je zijn gewelige aanzicht wilt bewonderen, kopieer dan de volgende link in je adres balk: http://www.beevee.nl/beevee/kultuur/siredmunddederde.jpg

Hopelijk zien we je op een van onze Kulturele activiteiten!

Mail deze commissie 

________________________________________________________________________________________________

English

How it all began
Kultuur was founded when it split off FFC (Film, Party and Culture). A part of FFC at that time felt that they were mainly organizing party’s and showing mainstream/popular movies, while focusing on culture was neglected. They decided to get the culture part up and running again, now with a 'K'. The partying part was left for FC and cultural movies and tours, open mic nights etc. were from then on organized by ‘Kultuur’. Kultuur consists of a varying number of members who do their best to organize as many fun and cultural activities as the possible. Below are some of the activities in more detail.

Movie night
About eight times a year, the Noordkantine transforms into a real cinema where all sorts of films are screened. Before the movie starts you can enjoy one of our culinary meals for only € 2.00! The movie itself costs € 0.50 for BeeVee members and € 1.00 for non-members. A few times a year you can vote for which movie you want to see on our facebook page! Sometimes a theme evening is held, in the past year we had a horror night around halloween time! If you really have a good suggestion, you can always email it to beevee_kultuur@science.ru.nl.

City Tour Nijmegen
The City Tour Nijmegen (Kultureel uitje Nijmegen) is a famous and infamous phenomenon, formerly known as the "Alternative pub crawl". Get to know Nijmegen from a different side! Kultuur members will show you a lot of cultural attractions in Nijmegen and do their best to tell you fascinating stories about them. It is especially intended for first year students or international student who are new to the city. This way they won’t only know the cafés and bars by the end of their bachelor, but also a bit of the history of this beautiful city. ‘KuN’ is organized once a year around October. At the end of the tour we traditionally have a beer at brewery de Hemel (Heaven).

Open mic night
Every year, Kultuur organizes an so called ‘Open Podium’, an open mic night, where everyone gets the chance to show his or her special talent. During this evening performances like bands, cabaret, fun acts and other (musical) things are all welcome! It is also allowed for a different VAC of  BeeVee to sign up to do an act, which always results in something fun. We usually organize this in November in café Trianon. So, do you have a fun, cool, beautiful, awesome or maybe a little bit weird talent? Then sign up for the Open Podium!

Hitchhiking competition
The goal of the hitchhiking contest is first of all to make people acquainted with the familiar concept of hitchhiking and second of all to just have a lot of fun! The destination of the contest are different cities in the Netherlands that you have to guess by solving multiple riddles or puzzles. The couple who first arrives at the final city wins a wonderful prize. The activity takes up a whole day, that’s why it is usually organized on a Saturday (around June), and will end with a barbecue behind the Huygens building.

Mascot
Since October 1, 2014 Kultuur also has a mascot. Sir Edmund the 3rd! He is a big fan of painting, cheese cubes and staying at BeeVee members’ houses. Click on this link to admire his handsome face: http://www.beevee.nl/beevee/kultuur/siredmunddederde.jpg

We hope to see you at one of our activities!

Mail this committee

 

Leden/Members

De leden van Kultuur

Voorzitter/Chairman
Benjamin Eggers

Leden/Members
Marije Buijs
Nikki Buunk
Else Dieks
Max Frencken
Nienke Gunther
Branco Heuts
Hugo Huijs
Pien Janssen
Niels Krämer
Sten Lahaije
Roberta Muller
Eva Staudinger
Leonie Utsch
Julian van Vugt

Velden met een * zijn verplicht.

Contactformulier