MOTjE et Al.

MOTjE et Al.

English follows Dutch

MOTjE et Al. is de VAC die zich bezighoudt met het maken van het onafhankelijke verenigingsblad van de Nijmeegse Biologenvereniging BeeVee, het MOTjE, dat vijf keer per jaar uitkomt. Daarnaast brengt MOTjE et Al. een jaarboek uit, de Almanak.

MOTjE
De meest uiteenlopende stukken zijn te vinden in een MOTjE! Van ‘Nieuws uit de Natuur’, een informatief stuk over de laatste ontwikkelingen binnen de biologie, tot interviews met de meest uiteenlopende personen. Van ‘De Pen’, een steeds wisselend verhaal van een andere biologiestudent, tot de legendarische MOTjEQUOTES, waarin de meest vreemde uitspraken van je medestudenten vermeld worden. Kortom, voor ieder wat wils!

Almanak
De Almanak is het jaarboek van BeeVee, waarin verslag wordt gedaan over allerlei zaken die zich dat jaar binnen de vereniging hebben afgespeeld. Zo staan er maandstukjes, informatieve stukken over het thema van dat jaar, het smoelenboek, de fotostrip en nog veel meer in. De vorige Almanakken stonden onder andere in het thema van ‘ fossiel’, ‘ fenomenaal’ en ‘dromen’. Ook de nieuwe Almanak zal weer een schitterend, boeiend en geweldig boek worden dat je niet mag missen!

Als redactie van MOTjE et Al. proberen wij jullie te vermaken en te informeren via leuke columns, informatie en andere stukjes! Heb je nog ideeën of suggesties? Laat het ons dan weten! 

Mail deze commissie 

________________________________________________________________________________________________

English

MOTjE et Al. is the commission which is engaged in making the independent association magazine of BeeVee, the MOTjE, which is published five times per year. Besides that, MOTjE et Al. publishes a yearbook, the Almanak.

MOTjE
A large variety of items can be found in a MOTjE! From ‘News out of Nature’, an informative piece on the latest developments in biology, to interviews with the most diverse kinds of people. From ‘The Pen’, a continuously changing piece of another biology student, to the legendary MOTjEQUOTES, in which the weirdest statements of your fellow biology students are mentioned. In short, something to suit all tastes!

Almanak
The Almanak is the yearbook of BeeVee, in which there will be reported about all kinds of things which have taken place that year within the association. There are pieces about each month, informative articles about the theme of that year, framed faces of all biology students,  the photo strip and a lot more. Previous Almanaks had, among others, the following themes: fossil, phenomenal and dreams. The new Almanak will also become a beautiful, fascinating and fantastic book you wouldn’t want to miss!

As editors of MOTjE et Al. we try to entertain and inform you via interesting columns, informative pieces and other articles! Do you have ideas or suggestions? Let us know!

Mail this committee

 

Leden/Members

De leden van MOTjE et Al.

Voorzitter/Chairman
Jasmijn Miltenburg

Leden/Members
Ko van Bakel
Yari Barella
Kobus Cox
Else Edwards
Anthony Heil
Floor Hurkens
Jacqueline Hoppenreijs
Steven Huls
Jules van der Molen
Lotte van 't Ooster
Hilde Romijnders
Merel Schelling
Ruth van der Stappen
Laura Swart
Bastiaan van Velthoven
Stefan Vriend
Margo Willems

Velden met een * zijn verplicht.

Contactformulier