Goede doelen

BeeVee zet zich niet alleen in voor haar eigen leden, maar ook voor het goede doel. Zo hebben wij al enkele jaren een peetouderschap voor een weesolifant in Kenia.

Peetouderschap

In 2007 is BeeVee voor het eerst peetouder geworden van een olifant. De Afrikaanse olifant Yatta was één van de vele olifant-weesjes Panda!uit het olifantjesweeshuis van Daphne Sheldrick in Kenia. Dit peetouderschap is betaald met geld wat de BeeVee veiling heeft opgebracht. Het geld gaat via de organisatie 'Vrienden van de Olifant' naar het weeshuis. Deze financiële bijdrage wordt o.a. gebruikt voor het voedsel van het petekind, de kosten van het weeshuis en de medische verzorging. Zodra de olifantjes geen directe medische zorg nodig hebben, worden ze naar de opvang in Tsavo National Park gebracht, waar de oppassers verder voor ze zorgen. Daar hebben ze meer ruimte en leren ze om in groepsverband met andere olifanten te leven. Met de donaties wordt dit park veilig gemaakt en gehouden, zodat de olifanten niet het risico lopen alsnog doodgeschoten te worden en kunnen ze als ze volwassen zijn een zelfstandig leven leiden. Dit is inmiddels het geval bij Yatta, ze heeft samen met wat andere olifanten voor een zelfstandig leven in het noorden van het park gekozen. Het peetouderschap is daarom beëindigd in 2009.
Sinds 2015 hebben wij met de vereniging samen een nieuw, bijzonder lid erbij. Het gaat om een nieuwe olifant die wij geadopteerd hebben! Ze heet Panda en is na een traumatiserende ervaring in een mooi reservaat in Kenia beland.

Vrienden van de Olifant

Vrienden van de Olifant zet zich in voor de bescherming van olifanten. Zowel de Aziatische als de Afrikaanse. Bescherming blijft nodig, omdat olifanten heel bijzondere dieren zijn die nog steeds worden bedreigd door ivoorstropers, boeren die 'last' van ze hebben en door de toeristenindustrie die baby-olifantjes kapen en de moeder zonodig doodschieten. Met financiële steun aan concrete projecten en voorlichting steunen ze de olifant. Door die steun kan de olifant in zijn eigen omgeving blijven leven.
In het wild worden babyolifantjes met liefde verzorgd door hun moeder, maar ook door de 'tantes' uit de kudde. Die zorg is essentieel voor het opgroeien van een olifantje. Als een babyolifantje geen moeder of kudde meer heeft, sterft het, als het niet binnen 24 uur gered wordt. Vrienden van de Olifant steunt het Olifantjes Weeshuis in Kenia, waar de weesolifantjes opgevangen, verzorgd en begeleid worden bij de terugkeer in de natuur. Peetouders maken door hun financiële steun deze opvang en terugkeer mogelijk.