Kascontrolecommissie

[English follows Dutch]

De Kascontrolecommissie (KCC) houdt zich bezig met het controleren van de financiën van BeeVee. Hierbij wordt zowel de boekhouding van de penningmeester als die van de functionaris onderwijs en studiematerialen (fos) gecontroleerd. Tijdens een kascontrole worden alle kassen, bankrekeningen en de boekhouding zelf gecontroleerd op eventuele fouten. Ook controleert de KCC de financiële stukken en geeft de commissie hier een oordeel over tijdens algemene ledenvergaderingen.

De leden van de KCC wisselen tegelijkertijd met het bestuur en moeten door de algemene ledenvergadering worden ingestemd. Meestal heeft de KCC de volgende samenstelling: de oud-penningmeester, de oud-fos en een actief lid van BeeVee.

De KCC 2017 bestaat uit: Hannah Neikes (oud-penningmeester), Lino van Enckevort en Céline Borst (oud-fos).

_____________________________________________________________________________________________

= English =

The Cash Audit Committee (KCC) is involved in controlling the finances of BeeVee. The accountancies of the treasurer and functionary of education and study materials (fos) are checked by the KCC. During an audit, all cash, bank accounts and the accountancy itself are verified for any mistakes. The KCC also checks the financial documents and gives an opinion on the documents during the General Meeting of Members (GMM).

De members of the KCC change at the same time as the board and the new KCC-members need the approval of the GMM. Most of the times, the KCC has the following composition: the ex-treasurer, the ex-fos and an active member of BeeVee.

The KCC of 2017 consists of: Hannah Neikes (ex-treasurer), Lino van Enckevort and Céline Borst (ex-fos).

Velden met een * zijn verplicht.

Contactformulier