Studielid worden

English follows Dutch

Met dit formulier kun je je voor je hele studie inschrijven bij de studievereniging BeeVee. De contributie van een studielidmaatschap bedraagt € 30,-.
Wil je maar voor één jaar lid worden van BeeVee? Vul dan dit formulier in!

Wanneer je lid wilt worden van BeeVee ga je akkoord met de volgende documenten: de statuten, het huishoudelijk reglement en de algemene voorwaarden lidmaatschap. Wanneer je zaken in onze webshop besteld, is het ook van belang om de algemene verkoopsvoorwaarden te lezen. 

________________________________________________________________________________________________

= English =

With this form you can register as a member of the study association BeeVee for the whole duration of your study. The contribution fee is €30,00 euros. Do you want to become a BeeVee-member for only one year? Fill in this form!

If you want to become a BeeVee-member, you agree with the following documents: the articles of association, the house rules and the general terms and conditions membership. If you order items in the webshop, it’s also important to read the terms and conditions for ordering study materials.

Data with * are obligatory.

Velden met een * zijn verplicht.

Persoonsgegevens / Personal information

Verklaring Persoonsgegevens / Statement of personal information

BeeVee verzamelt deze persoonsgegevens om de volgende redenen:

► De voor- en achternaam, en de aanhef worden bijgehouden om een goed onderscheid te kunnen maken tussen verschillende leden.

► De geboortedatum wordt gebruikt om leden te kunnen feliciteren met hun verjaardag en om na te kunnen gaan aan wie alcohol mag worden geschonken tijdens activiteiten.

► Het studentnummer wordt gebruikt om na te gaan of een persoon daadwerkelijk lid mag zijn en bij het aanvragen van bestuursbeurzen en eventuele subsidies.

► De pasfoto wordt gebruikt voor het online smoelenboek.

Doordat studentnummers en de voor- en achternamen van leden noodzakelijk zijn bij beurs- en subsidieaanvragen voor de vereniging, moeten deze gedeeld worden met de Radboud Universiteit te Nijmegen. Door het onderstaande vakje aan te vinken ga je hier mee akkoord.

___________________________________________________________________________

BeeVee collects those personal data for the following reasons:

► The first name, surname and salutations are collected to make a clear distinction between members.

► The date of birth is used to congratulate members with their birthdays and to check if you are allowed to drink alcohol.

► The student number is used to check if the person may become a member and to applicate for administrative grands and other subsidies.

► The passport photo will be used for the online ‘smoelenboek’. This is an online collection of students with their pictures.

Because student numbers, the first name and last name of members are essential for administrative grands for the study association, they need to be shared with the Radboud University Nijmegen. By clicking the box below you agree with this.


Contactgegevens / Contact information

Akkoord / Agreement

Door het onderstaande vakje aan te vinken, geef ik aan het eens te zijn met de bepalingen in de statuten, het huishoudelijk reglement en de algemene voorwaarden lidmaatschap der BeeVee. 

___________________________________________________________________________

By checking the box below, I state to agree with the provisions in the articles of association, the house rules and the terms and condition membership of BeeVee.


Einde lidmaatschap / End of membership

De gegevens die geadministreerd zijn worden uit de ledenadministratie verwijderd, wanneer het lidmaatschap is beëindigd en de betreffende persoon hier om vraagt bij het bestuur. Het bewaren van deze gegevens gebeurt om het bereik van de vereniging onder alumni te vergroten.

___________________________________________________________________________

This membership administration data is removed when the membership is terminated and the relevant person requests the board to do so. Keeping these records is done to broaden the scope of the association among alumni.