Vriend van BeeVee 1 jaar

Met dit formulier kun je je voor één jaar inschrijven als vriend van BeeVee. Het minimale bedrag dat hiervoor benodigd is is € 10,- per jaar. Meer geld geven is natuurlijk mogelijk, graag zelfs, en dat kan door het bedrag over te maken naar NL87INGB0004845059 t.n.v. BeeVee met de omschrijving 'Vriend van BeeVee'.

________________________________________________________________________________________________

= English =

With this form you can become a member for one year as Friend of BeeVee. The minimum amount is €10,- each year. It is also possible to give more money. Yes please! This is possible by transferring the desired amount to NL87INGB0004845059 in the name of BeeVee with in the description 'Friend of BeeVee'.

Data with * are obligatory

Velden met een * zijn verplicht.

Persoonsgegevens / Personal information

Verklaring Persoonsgegevens / Statement of personal information

BeeVee verzamelt deze persoonsgegevens om de volgende redenen:

► De voor- en achternaam, en de aanhef worden bijgehouden om een goed onderscheid te kunnen maken tussen verschillende leden.

► De geboortedatum wordt gebruikt om leden te kunnen feliciteren met hun verjaardag en om na te kunnen gaan aan wie alcohol mag worden geschonken tijdens activiteiten.

► De pasfoto wordt gebruikt voor het online smoelenboek.

► Het type vriend wordt verzameld om na te kunnen gaan wie de vrienden van BeeVee zijn en hoe wij hen beter zouden kunnen bereiken.

Door het onderstaande vakje aan te vinken ga je hier mee akoord.

___________________________________________________________________________

BeeVee collects those personal data for the following reasons:

► The first name, surname and salutations are collected to make a clear distinction between members.

► The date of birth is used to congratulate members with their birthdays and to check if you are allowed to drink alcohol.

► The passport photo will be used for the online ‘smoelenboek’. This is an online collection of students with their pictures.

► The kind of friend is collected to check who the friends of BeeVee are and how to contact them.

By clicking the box below you agree with this.


Contactgegevens / Contact information

Lidmaatschap / Membership

Bij het eindigen van een lidmaatschap worden de gegevens uit de ledenadministratie verwijderd.

___________________________________________________________________________

This membership administration data is removed when the membership is terminated and the relevant person requests the board to do so. Keeping these records is done to broaden the scope of the association among alumni.