SPIn

SPInEnglish follows Dutch

We zoeken nieuwe leden, ben je geïnteresseerd? Mail ons!

Wij zijn SPIn, ofwel de Site Perfectionerende Internetters. Zoals de naam het al een beetje verklapt zijn we de commissie die zich bezighoudt met alles dat betrokken is bij de BeeVee-website.

Afgelopen collegejaar (2016-2017) zijn we voornamelijk druk in de weer geweest met het opzetten van de nieuwe BeeVee site. Het resultaat van onze inspanningen staat nu online. In de toekomst willen we ons uiteraard blijven inzetten om de website zo goed en functioneel mogelijk te maken en te houden. Blijven perfectioneren is onze grote missie. Voor ideeën, vragen en opmerkingen kun je altijd contact met ons opnemen, via (bijvoorbeeld) onderstaand mail knop.

Naast het onderhouden van de website organiseren we elk jaar ook een aantal activiteiten. Hierbij is de LAN en Spelletjes Dag, ook wel bekend als de LSD-Party, onze grootste “offline” activiteit. Tijdens deze gezellige avond wordt er gegamed op allerlei consoles, variërend van de Nintendo 64, XBOX, PlayStation tot Nintendo Switch. De LSD-party wordt twee keer per jaar druk bezocht en ook onze andere wat meer “online” activiteiten zoals de GoogleZoektocht, het Geluid van BeeVee of de BioTop40 zijn ook populair onder de mede biologen en goed voor kleine (of grote) SOG-momenten.
In het najaar van 2017 gaan we voor het eerst in lange tijd een Lasergame-avond organiseren. Houd de BeeVee agenda en onze Facebookpagina in de gaten voor meer informatie.

Mocht je interesse hebben om bij SPIn te komen, kun je ons natuurlijk mailen of een van de leden aanspreken in de wandelgangen. Wie dit ook alweer allemaal zijn, zie je onderaan deze pagina.
We houden ongeveer een keer per maand een avondvergadering waarbij je kan komen kijken. Op zo’n avond eten we samen en bespreken daarna de lopende zaken van onze activiteitencommissie. Een vergadering duurt bij ons nooit heel lang waardoor we nog tijd overhouden om gezellig een drankje te drinken en/of een spelletje te spelen na afloop.  

P.S. Je vraagt je ook vast af waarom de SPIn-spin slechts 7 pootjes heeft in plaats van de gebruikelijke 8? Want een echte bioloog, maakt zo’n fout niet! Nou, dit komt omdat de SPIn-spin een heel serieus internet grapje is uit 2008. Je kan het verhaal hier lezen.

Mail deze commissie 

________________________________________________________________________________________________

English

We are looking for new members, If you are interested, mail us!

We are SPIn, or Site-Perfecting Internet users. Like the name implicates, it means that we’re the committee that is concerned with everything surrounding the BeeVee-website.

Last college year (2016-2017) we were mainly occupied with the launch of our new BeeVee website. The result of our efforts is now online. In the future, we will put in effort to make the website as well-functioning as we can and of course we will also maintain it. To keep perfecting the site is our biggest mission. For any ideas, questions or comments you can always contact us by (for example) the email button below.

Apart from maintaining the website we also organise a number of activities every year. LAN and Spelletjes Dag (Games Day), better known as LSD-Party, is our biggest “offline” activity. During this fun evening, games are played on numerous consoles, varying from the Nintendo 64, XBOX and Playstation to the Nintendo Switch. The LSD-Party, which takes place twice a year, always has a large turnout. Our other “online” activities, like the Google zoektocht (Google Treasure hunt), the Geluid van BeeVee (the Sound of BeeVee) or the BioTop40, are also very popular amongst our co-biologists and are definitely perfect for small (or big) study evading moments.
For the first time in years we will be organising a laser tag evening. This will take place in the fall of 2017. Keep an eye on the BeeVee agenda and our Facebook page for more information.

If you’re interested in joining SPIn you can send us an email or talk to one of our members in the hallways. If you are wondering who those members are again, there is a list below.
We have a meeting about once every month and a work meeting which you can also visit. On such a night, we eat together and talk about the current affairs of our committee. A meeting never takes long with us, which enables us to have a drink and/or play a game afterwards.

P.S. You might wonder why the SPIn-spider only has 7 legs instead of the normal 8? Because a real biologist never makes that kind of mistake! Well, this is because the SPIn-spider is a serious internet joke dating back to 2008. You can read the story here.

Mail this committee

 

Leden/Members

Voorzitter/Chairman
Kamiel Volders

Leden/members
Floor Joosen
Tim Meeuwsen
Rachel Mijdam
Barend Mijzen
Lisa van de Put
Luuk Vos
Lynn Vorstenbosch

Velden met een * zijn verplicht.

Contactformulier